Låna pengar från Tryggkredit

Utrymme i din ekonomi - en extra buffert utan dolda avgifter

Trygga privatlån från Tryggkredit!

Ny kund? Ansök om ett privatlån på 50000 kr idag!

Klagomål


Inkomma med klagomål

Om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål kontaktar du i första hand vår kundtjänst på info@tryggkredit.se. Beskriv ditt ärende och om du har ytterligare information eller dokumentation så får du gärna bifoga det i samma e-postmeddelande. Märk gärna ditt e-postmeddelande med rubriken "Klagomål".

Överklagan av beslut

Tycker du att svaret från oss inte är tillfredsställande har du alltid möjlighet att vända dig till vår kundombudsman som är vår klagomålsansvarig per e-post kundombudsman@bliq.tech. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ärendet.

Är du fortfarande inte nöjd?

Om du efter omprövning av vår kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till instanserna nedan. Det ska tilläggas att du alltid kan vända dig till instanserna för råd även om vi eller vår kundombudsman inte har prövat ditt klagomål.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

www.arn.se

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Självständig redovisningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning inom bank- och finansfrågor.

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

Allmän domstol

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.

www.domstol.se

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2024-04-01): Beräknat med antagandet om en kredit på 50 000 kr med en löptid på 85 månader, som återbetalas med 85 lika stora månadsbetalningar, blir den effektiva räntan 29.93 %, inklusive den månatliga administrationsavgiften på 25 kr och uppläggningsavgiften på 295 kr. Krediträntan, som är rörlig, är för närvarande 25.45 % per år. Månadskostnaden är 1 297 kr och totalt att betala tillbaka blir 109 721 kr.